Ochrona Przeciwpożarowa

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca powinien wyznaczyć jednego lub kilku pracowników celem zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy w ramach przedsiębiorstwa i/lub zakładu. Jednym z obowiązków jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prewencje ppoż i ewakuację.

Posiadamy uprawnienia specjalisty ochrony ppoż.

Zapewniamy:

  • Organizację ochrony przeciwpożarowej.
  • Analizę obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom.
  • Wdrożenie zabezpieczeń ppoż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ppoż. dla pracowników.
  • Prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej.
  • Dobór rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic.
  • Okresowy przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • Przeprowadzenie ocen zagrożenia pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zapraszamy do współpracy