USŁUGI

Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu:

 • Stosowania prawa pracy,
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ochrony przeciwpożarowej;
 • Bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
 • Prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych;
 • Opracowywania, wdrażania monitorowania Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych.

Oferujemy między innymi pakiet usług z zakresu:

1.Prawa Pracy - doradztwo i konsultacje z zakresu:

 • Czasu pracy pracowników,
 • Urlopów pracowniczych,
 • Stosowania nagród i kar,
 • Regulaminu pracy,
 • Regulaminu wynagradzania,
 • Prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

2.Bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Pełnienie obowiązków służby bhp,
 • Opracowywanie dokumentacji normującej zagadnienia świadczeń bhp związanych z pracą,
 • Sprawdzanie warunków pracy i stanu bezpieczeństwa,
 • Sprawdzanie przestrzegania przepisów bhp,
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników w zakresie prawa pracy, bhp, ppoż., adr.
 • Opracowywanie instrukcji i regulaminów bhp,
 • Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Oraz innych tematów związanych z bhp.

3.Systemu bezpieczeństwa HACCP oraz praktyk GHP, GMP:

 • Opracowywanie dokumentacji normującej dane zagadnienia,
 • Wdrażanie i monitorowanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych,
 • Opracowywanie dokumentacji oraz instrukcji,
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie GHP, GMP.

4.Szkoleń:

 • Szkolenia BHP,
 • Szkolenia ADR,
 • Szkolenia Ppoż.,
 • Szkolenia GHP oraz GMP,
 • Szkolenia z zakresu minimum sanitarnego,
 • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
 • Szkolenia dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne.

5.Ochrony Przeciwpożarowej:

 • Pełnienie obowiązków specjalisty ochrony ppoż,
 • Prowadzenie szkoleń,
 • Opracowywanie dokumentacji ppoż.,
 • Kontrola warunków bezpieczeństwa ppoż.,
 • Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Wyposażanie obiektów budowlanych w oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.

6.Książki obiektu budowlanego:

Zakładanie i prowadzenia książki obiektu budowlanego wraz z wykonaniem:

 • rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków,
 • badania instalacji elektrycznej,
 • badania instalacji piorunochronnych,
 • przeglądów instalacji wentylacyjnej i kominowej,
 • przeglądów instalacji gazowej,
 • inwentaryzacji obiektu budowlanego.