SZKOLENIA

1.Prowadzenie szkoleń bhp dla:

 • Pracodawców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów itp.,
 • Osób kierujących pracownikami: brygadzistów, mistrzów, kierowników,
 • Stanowisk inżynieryjno - technicznych,
 • Pracowników administracyjno - biurowych,
 • Stanowisk robotniczych.

2.Prowadzenie szkoleń specjalistycznych:

 • Dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne,
 • Dla pracowników w zakresie ADR ,
 • Udzielana pierwszej pomocy,
 • Ochrony przeciwpożarowej,
 • Wprowadzanych zmian w przepisach prawa pracy i bhp,
 • Podstawowych zagadnień higieny - minimum sanitarnego,
 • Szkolenia GHP oraz GMP.

3.Przebieg szkoleń:

 • Szkolenia w postaci wykładów, ćwiczeń, kursów czy seminariów,
 • Prowadzimy również szkolenia w systemie samokształcenia,
 • Wykłady połączone są z warsztatami,
 • Szkolenia poparte są filmami video z użyciem projektora multimedialnego,
 • Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zgodnie z odpowiednimi wymogami,
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, seminarium zgodne z wymaganym wzorem.

4.Organizacja szkoleń:

 • Szkolenia odbywają się w sali wykładowej firmy lub u Klienta,
 • Dostosowujemy się do życzeń zleceniodawcy.

5.Nasze zaplecze edukacyjne to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny:

 • Prawa pracy,
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ochrony przeciwpożarowej,
 • Higieny środowiska pracy,
 • Ratownictwa Medycznego.

Zapraszamy do współpracy